“บ่งเฉพาะโดยการใช้” เครื่องหมายการค้า คืออะไร

“บ่งเฉพาะโดยการใช้” เครื่องหมายการค้า คืออะไร

การยื่นเครื่องหมายการค้าใหม่โดยปกติในประเทศไทยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10-12 เดือนจึงจะมีผลการพิจารณาประกาศออกมา ภายหลังผลการพิจารณาไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากคำที่ใช้สื่อถึงคุณสมบัติ พรรณนาถึงสินค้า/บริการ แต่เราเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นมาโดยสุจริต ผู้ขออาจยื่นหลักฐานชี้แจงนายทะเบียนได้ว่าเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ได้มีการใช้เครื่องหมายไประยะเวลาหนึ่ง (ระยะเวลาประมาณ 5 ปีขึ้นไป) โดยมีลักษณะการใช้มาอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักกันในวงการ เช่น มีการจำหน่ายแพร่หลายโดยใช้เครื่องหมายกับตัวสินค้านั้นหรือโดยวิธีการโฆษณา ถ้าผู้ขอหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถพิสูจน์ต่อนายทะเบียนกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ว่า ประชาชนได้สามารถแยกแยะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่นได้ ก็ถือได้ว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดจากการใช้แล้ว

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้