บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จดลิขสิทธิ์ จดโลโก้ จดแบรนด์สินค้า ยื่นจดเครื่องหมายการค้า SME

IP-Thailand รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้ กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น แตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าโลโก้ ชื่อแบรนด์ ซึ่งการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้นั้น จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาcopy แบรนด์ของเราได้

ลูกค้าของเรา

จดเครื่องหมายการค้า
บริการจดเครื่องหมายการค้า พิเศษสำหรับลูกค้า SME เราส่งเสริมธุรกิจ SME ด้วยบริการจดเครื่องหมายการค้า จดโลโก้ จดแบรนด์ของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตพร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจ

ราคาเริ่มต้น

3,900

฿

จดลิขสิทธิ์

จดลิขสิทธิ์สินค้า จดลิขสิทธิ์แบรนด์ ยี่ห้อสินค้า สำหรับลูกค้าจดลิขสิทธิ์สินค้า ลิขสิทธิ์ในตัวผลงานที่สร้างสรรค์ เราเสนอบริการจดแจ้งลิขสิทธิ์สินค้าคุ้มครองผลงาน รีบจดเร็วจะยิ่งเป็นประโยชน์

ราคาเริ่มต้น

2,900

฿

จดสิทธิบัตร
จดสิทธิบัตร จดอนุสิทธิบัตร จดสิทธิบัตรออกแบบ เหมาะแก่ลูกค้าที่ต้องการจดสิทธิบัตร คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ และผลงานออกแบบ จดอนุสิทธิบัตร สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในไทย

ราคาเริ่มต้น

6,900

฿

ปรึกษาฟรี เรื่องจดเครื่องหมายการค้า

About IP THAILAND

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

IP THAILAND เป็นบริษัทกฎหมายที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมคำขอจดจนกระทั่งได้รับการจดทะเบียน การดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ นอกจากนี้ยังรวมถึงการร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร การดำเนินการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และการดำเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกแขนง 

กล่าวโดยสรุป ด้วยประสบการณ์การจดเครื่องหมายการค้าอันยาวนานของทนายความของเรา ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านจะได้รับการดูแล บริหารจัดการเป็นอย่างดี

ทำไมต้องยื่นจดทะเบียนกับ IP-THAILAND

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในการจดทะเบียน ทำให้เรามีความเข้าใจในทุกสาขาธุรกิจของลูกค้าที่ต้องการจดเครื่องหมายการค้า นอกจากนี้ เรามีทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่ให้บริการจดทะเบียนแก่ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 1,000 ราย ซึ่งช่วยจัดการดูแลทรัพย์สินทางปัญญา ของลูกค้าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น เรายังสามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและทางด้านธุรกิจได้ทุกระดับภาคธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจ SME

สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ต้องการปกป้องแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในเครื่องหมายการค้า รวมถึงลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร

บริษัท

เหมาะแก่เจ้าของธุรกิจที่ต้องการปกป้องแบรนด์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิบัตร

เจ้าของลิขสิทธ์, นักออกแบบ

เพื่อผู้ที่ต้องการปกป้องงานอันมีลิขสิทธิ งานโลโก้ เครื่องหมายการค้าหรืองานออกแบบของตน ให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

เอกสารและขั้นตอนสำหรับการจดเครื่องหมายการค้า

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

สำหรับบุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า
 3. รายการสินค้าขอเครื่องหมายการค้า
 4. หนังสือมอบอำนาจ(บริษัทเราจัดเตรียมให้)

สำหรับนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 2. ไฟล์ภาพเครื่องหมายการค้า
 3. รายการสินค้าของเครื่องหมายการค้า
 4. หนังสือมอบอำนาจ(บริษัทเราจัดเตรียมให้)

ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

 1. ชำระค่าบริการจดทะเบียน
 2. ตรวจสอบเครื่องหมายการค้า
 3. ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 4. ติดตามสถานะ หลังยื่นจดทะเบียน
 5. ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  หลังจากยื่นจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะใช้เวลาออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนประมาณ6-12เดือน
 1. เครื่องหมายการค้ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
 2. ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
 3. เครื่องหมายการค้าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 1. เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และการลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
 2. ช่วยสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าได้
 3. ทำให้มีสิทธิที่จะนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ และให้สิทธิ์การใช้แก่บุคคลอื่นได้
 1. เครื่องหมายการค้า (trademark)
 2. เครื่องหมายบริการ (service mark)
 3. เครื่องหมายรับรอง (certification mark) 
 4. เครื่องหมายร่วม (collective mark)
TRADEMARK ONE STOP SERVICE IN THAILAND

ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ทั่วโลก

บริการพิเศษจดเครื่องหมายการค้า ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเปิดตลาดใหม่
การจดทะเบียนเครื่องหมายค้าในประเทศไทยนั้น ไม่มีผลคุ้มครองไปยังต่างประเทศ เนื่องจากตามหลักกฏหมายแล้ว การจดเครื่องหมายการค้าในประเทศใด การคุ้มครองก็จะมีผลเพียงแค่ภายในเขตประเทศนั้น กฏหมายของประเทศไทยจึงไม่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ ดังนั้นเมื่อมีการส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หากต้องการได้รับความคุ้มครองเจ้าของสินค้าจะต้องยื่นทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วย

บริการของเรา

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะต้องทำการยื่นจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเมื่อยื่นเอกสารไปแล้วนั้น จะต้องรอนายทะเบียนทำการพิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้งนี้จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า 6-12 เดือน และยังมีโอกาสที่จะไม่ได้รับจดทะเบียนอีกด้วยหากผู้ยื่นจดไม่มีความเชี่ยวชาญ

Trademarks

เครื่องหมายการค้า

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายร่วม และจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในประเทศไทย
Design

สิทธิบัตร

บริการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร (จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์, จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์, จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร)
Copyright

ลิขสิทธิ์

บริการรับจดแจ้งลิขสิทธิ์ สำหรับเจ้าของผลงานที่ต้องการคุ้มครองลิขสิขธิ์ของตนเอง

International

เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร
ต่างประเทศ

บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและจดทะเบียนสิทธิบัตรต่างประเทศ ทั่วโลก
IP Litigation

การดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญา

รับดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินปัญญาทั้งทางแพ่งและทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
Legal Services

บริการกฎหมายด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการตามกฎหมายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การจดเครื่องหมายการค้า

ภายใต้กฎหมาย เครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครองสิบปีนับแต่วันที่จด และอาจต่ออายุได้คราวละสิบปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประสงค์จะต่ออายุการจดเครื่องหมายการค้า อันดันแรกให้ยื่นคำขอต่ออายุต่อนายทะเบียนภายในสามเดือนก่อนวันสิ้นอายุ หรือ อันดับสองให้ยื่นภายในหกเดือนนับแต่วันสิ้นอายุการจด และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว กล่าวโดยสรุปให้ถือว่าเครื่องหมายยังคงจดเครื่องหมายการค้าอยู่จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
เจ้าของเครื่องหมายก่ารค้าที่ได้ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าไว้แล้วหรือได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้น อาจร้องขอต่อนายทะเบียนให้ถอนคำขอจดเครื่องหมายการค้าหรือเพิกถอนทะเบียนการจดเครื่องหมายการค้าของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตด้วย เว้นแต่สัญญาอนุญาตดังกล่าวจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โดยกฎหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดเครื่องหมายการค้าได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7, 2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และ, 3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13
เครื่องหมายการค้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาหรือที่ได้จดทะเบียนแล้ว อาจขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังต่อไปนี้ อันดับแรก ยกเลิกรายการสินค้าบางอย่าง, อันดับสอง ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นและของตัวแทน, อันดับสาม สำนักงานหรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย, อันดับสี่ ยกเลิกตัวแทน ตั้งหรือเปลี่ยนตัวแทน, และ อันดับสุดท้าย สัญชาติ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
สิทธิในเครื่องหมายการค้าย่อมโอนหรือรับมรดกกันได้ ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้านั้นจะได้รับการจดไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม การโอนหรือการรับมรดกเครื่องหมายการค้าต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าได้จดทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนของตนได้ สำหรับสินค้าที่ได้จดเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ เหนือสิ่งอื่นใดสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 เครื่องหมายการค้า ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เจ้าของเครื่องหมายนั้นอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายนั้นของตน สำหรับสินค้าที่ได้จดเครื่องหมายการค้าไว้ทั้งหมดหรือบางอย่างก็ได้ สัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

พิธีสารมาดริดเป็นระบบยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการกระจายคำขอจดเครื่องหมายการค้าไปยังประเทศต่างๆที่เป็นภาคีพิธีสารมาคริต ซึ่งจะช่วยให้การจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

นอกเหนือจากนั้น การเป็นภาคีพิธีสารมาตริต จะได้รับประโยชน์ในการยื่นจดทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดเครื่องหมายการค้า เพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้ หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอจดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว คือ ภาษาอังกฤษ และเสียค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเตียว ซึ่งก็จะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นคำขอและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดเครื่องหมายการค้าได้