About Us

เกี่ยวกับเรา

IP THAILAND คือใคร?

IP THAILAND เป็นบริษัทกฎหมายที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งการดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เริ่มตั้งแต่การเตรียมคำขอจนกระทั่งได้รับการจดทะเบียน การดำเนินการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ 

รวมถึงการร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร การดำเนินการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และการดำเนินคดีอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกแขนง และด้วยประสบการณ์อันยาวนานของทนายความของเรา สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านจะได้รับการดูแล บริหารจัดการเป็นอย่างดี

ประสบการณ์กว่า 10ปี

ทำให้เรามีความเข้าใจในทุกสาขาธุรกิจของลูกค้า เราสามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและทางด้านธุรกิจได้ทุกระดับภาคธุรกิจ

0 +
ลูกค้าที่ใช้บริการ
0 %
อัตราการยื่นจดสำเร็จ
0 %
ความพึงพอใจของลูกค้า
0 +
จำนวนพนักงาน

ทำไมลูกค้าควรใช้บริการเรา?

เรามีทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่ให้บริการแก่ลูกค้ามาแล้วมากกว่า 1,000ราย ช่วยจัดการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของลูกค้าให้ธุรกิจประสบความสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
เป้าหมายการทำงาน

IP-THAILAND มีเป้าหมายในการสนับสนุนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาให้ได้รับความคุ้มครองอย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันการละเมิดสิทธิที่ควรจะได้ตามกฎหมาย และช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุกคนให้เข้าถึงสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการในการทำงาน

ทำงานแบบมืออาชีพ รวดเร็ว ละเอียดทุกขั้นตอน ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ให้คำแนะนำ วางแผนแก้ปัญหา

กุญแจแห่งความสำเร็จ

ราคาสมเหตุสมผล บริการดี เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาติดตามผลงานบริการครบวงจร