การใช้รูปของผู้อื่นมาดัดแปลงลงในเครื่องหมายการค้าของเรา ทำได้หรือไม่

จากกรณีศึกษาทั่วไปแล้ว มีผู้ขอจำนวณหนึ่ง ได้ใช้รูปภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ภาพกราฟฟิก ภาพถ่าย จากอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาดัดแปลงและนำมาขอยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยกรณีที่กล่าวมานี้ ย่อมไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากภาพที่กล่าวมานั้น ผู้เป็นเจ้าของมีความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้เราจะเสียเงินซื้อภาพมา แต่เรามีสิทธิ์แค่ใช้ภาพ แต่จะไม่มีสิทธิ์นำไปยื่นจดเครื่องหมายการค้าเป็นเจ้าของเอง

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้