พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) คืออะไร

โดยหลักแล้วการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ยื่นจดที่ประเทศใด จะคุ้มครองเฉพาะในประเทศนั้น หากมีความประสงค์ต้องการให้คุ้มครองในต่างประเทศจะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ ด้วย ทั้งนี้นอกจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสามารถยื่นโดยตรงต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศแล้ว ยังมีระบบพิธีสารมาดริด ในกรณีไม่จำต้องส่งคำขอในแต่ละประเทศ แต่สามารถยื่นคำขอเพียง 1 คำขอ ส่งไป 120 ประเทศตามความประสงค์ที่เราต้องการจะยื่นจดผ่านระบบการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การขอจดทะเบียนผ่านสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau หรือ IB) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าในการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ

โดยสำหรับประเทศไทยยื่นผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทย เพื่อระบุขอรับความคุ้มครองในประเทศซึ่งเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารมาดริด

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้