อายุของเครื่องหมายการค้า

โดยหลักแล้ว เมื่อเครื่องหมายการค้าผ่านการพิจารณา จะมีผลคุ้มครองย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น และจะมีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งสามารถต่ออายุทุก ๆ 10 ปี ต่อได้ไม่จำกัด โดยต้องยื่นคำขอต่ออายุภายใน 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุ หรือภายใน 6 เดือน นับแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ให้เราบริการคุณ!

เราพร้อมดูแล แก้ปัญหา ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ รวดเร็ว จริงใจ เชื่อถือได้